ΑΡΧΙΚΗ

Τα φυτώρια του Γεωργίου Δαμασιωτη υπάγονται στη Λάρισα από το 1991 μέχρι σήμερα και βρίσκονται στην περιοχή Ιπποκράτη στη Λάρισα και στην οδό Μανουσάκι 79.
Στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί και με αλλά ονόματα της Θεσσαλίας και από το 1991 μέχρι και σήμερα υπαγόμαστε μόνοι μας.