ΑΜΥΓΔΑΛΑ

ΦΙΡΑΝΕΣ – ΤΕΞΑΣ – ΡΕΤΣΙΟΥ – ΜΟΝΤΕΡΕΙ – ΓΛΟΥΝΤ ΓΚΛΑΟΥΘ