ΚΑΡΥΔΙΕΣ

ΣΕΕΡ – ΒΗΝΑ – ΠΕΝΤΡΟΥ – Κ11 – Κ12 – ΧΑΡΝΤΕΙ – ΓΚΟΥΣΤΙΝ – ΜΙΛΑΝΕΖ – ΤΣΙΝΓΚΟ – ΤΣΑΝΤΛΕΡ – ΦΡΑΓΚΕΤ – ΕΥΡΟΠΑ