ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΟΠΩΡΟΦΩΡΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΙΟΝ

ΚΑΡΥΔΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες καρυδιάς είναι οι εξής: 7 επί 9 σε ρόμβο.

ΜΗΛΙΕΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες μηλιάς σε παλμέτα είναι οι εξής: 4 επι 2 .Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή δύο μέτρα δένδρο με δένδρο. Επίσης για την υποστίλοση τις παλμέτα χρειάζονται πάσσαλοι οι οποίοι μπαίνουν σε απόσταση από 20 εώς και 25 μέτρα γραμμικά και τέσσερα εώς πέντε σύρματαοριζοντίος έχοντας 60 πόντους απόσταση το ένα από το άλλο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες μηλιάςσε ελεύθερο είναι οι εξής: 7 επί 7. Εφτά μέτρα πλάτος σειρά από σείρα και επάνω στη γραμμή εφτά μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΑΧΛΑΔΙΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες αχλαδιάς σε παλμέτα είναι οι εξής: 4 επι 3,5 .Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή τρισίμιση μέτρα δένδρο με δένδρο. Επίσης για την υποστίλοση τις παλμέτα χρειάζονται πάσσαλοι οι οποίοι μπαίνουν σε απόσταση από 20 εώς και 25 μέτρα γραμμικά και τέσσερα εώς πέντε σύρματα οριζοντίος έχοντας 60 πόντους απόσταση το ένα από το άλλο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες αχλαδιάς σε ελεύθερο είναι οι εξής: 8 επί 8. Οχτώ μέτρα πλάτος σειρά από σείρα επάνω στη γραμμή οχτώ μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες βερικοκιάς σε παλμέτα είναι οι εξής: 4 επι 4 .Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή τέσσερα μέτρα δένδρο με δένδρο. Επίσης για την υποστίλοση τις παλμέτα χρειάζονται πάσσαλοι οι οποίοι μπαίνουν σε απόσταση από 20 εώς και 25 μέτρα γραμμικά και τέσσερα εώς πέντε σύρματα οριζοντίος έχοντας 60 πόντους απόσταση το ένα από το άλλο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες βερικοκιάς σε ελεύθερο είναι οι εξής: 6 επί 5. Έξι μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή πέντε μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες δαμασκηνίας σε παλμέτα είναι οι εξής: 4 επι 4 .Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή τέσσερα μέτρα δένδρο με δένδρο. Επίσης για την υποστίλοση τις παλμέτα χρειάζονται πάσσαλοι οι οποίοι μπαίνουν σε απόσταση από 20 εώς και 25 μέτρα γραμμικά και τέσσερα εώς πέντε σύρματα οριζοντίος έχοντας 60 πόντους απόσταση το ένα από το άλλο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες δαμασκηνιάς σε ελεύθερο είναι οι εξής: 5 επί 5. Πέντε μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή πέντε μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΚΕΡΑΣΙΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες κερασίας σε παλμέτα είναι οι εξής: 4 επι 2 .Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή δύο μέτρα δένδρο με δένδρο. Επίσης για την υποστίλοση τις παλμέτα χρειάζονται πάσσαλοι οι οποίοι μπαίνουν σε απόσταση από 20 εώς και 25 μέτρα γραμμικά και τέσσερα εώς πέντε σύρματα οριζοντίος έχοντας 60 πόντους απόσταση το ένα από το άλλο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες κερασιάς σε ελεύθερο είναι οι εξής: 5 επί 5. Πέντε μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή πέντε μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΡΟΡΑΚΙΝΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες ροδακινίας είναι οι εξής: 4 επί 5.Τέσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή πέντε μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΑΜΥΓΔΑΛΑ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες αμυγδαλίας είναι οι εξής: 6 επί 5. ‘Εξι μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή πέντε μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες καστανίας είναι οι εξής: 7 επί 7. Εφτά μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή εφτά μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΕΛΙΕΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες ελιάς σε πυκνή φύτευση είναι οι εξής: 4 επί 1,5. Τέσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή ενάμιση μέτρο δένδρο με δένδρο. Και οι αποστάσεις που μπαίνουν σε ελεύθερο οι φυτείες ελιας είναι οι εξής: 6 επί 6. Έξι μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή έξι μέτρα δένδρο με δένδρο.

ΡΟΔΙΕΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες ροδιάς σε πυκνή φύτευση είναι οι εξής: 4 επί 3. Τέσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή τρία μέτρο δένδρο με δένδρο.

ΑΚΑΚΙΕΣ:
Οι αποστάσεις που μπαίνουν οι φυτείες τίς ακακίας είναι οι εξής: 4 επί 2. Τέσσσερα μέτρα πλάτος σειρά από σειρά και επάνω στη γραμμή δύο μέτρα δένδρο με δένδρο.