ΑΡΧΙΚΗ

Τα φυτώρια του Γεωργίου Δαμασιώτη υπάγονται στη Λάρισα από το 1991 μέχρι σήμερα και βρίσκονται στην περιοχή Ιπποκράτη στη Λάρισα και στην οδό Μανουσάκη 79.
Η εγγύηση μας απέναντι στους πελάτες στηρίζεται στην 44 χρονών πείρα, επάνω στον τομέα οπωροφόρων δενδρυλλίων και συγκεκριμένα ειδικευόμαστε στις φυτείες καρυδιάς και ελιάς.